Alramsta
        LT EN
   
Warning: Use of undefined constant pazintis - assumed 'pazintis' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/alramsta/domains/alramstossija.lt/public_html/index.php on line 129

Warning: Use of undefined constant objektai - assumed 'objektai' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/alramsta/domains/alramstossija.lt/public_html/index.php on line 131

Warning: Use of undefined constant nailweb - assumed 'nailweb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/alramsta/domains/alramstossija.lt/public_html/index.php on line 133

Warning: Use of undefined constant ideja - assumed 'ideja' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/alramsta/domains/alramstossija.lt/public_html/index.php on line 135

Warning: Use of undefined constant istorija - assumed 'istorija' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/alramsta/domains/alramstossija.lt/public_html/index.php on line 137

Warning: Use of undefined constant tasai - assumed 'tasai' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/alramsta/domains/alramstossija.lt/public_html/index.php on line 139

Warning: Use of undefined constant tiltelis - assumed 'tiltelis' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/alramsta/domains/alramstossija.lt/public_html/index.php on line 141

Warning: Use of undefined constant statika - assumed 'statika' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/alramsta/domains/alramstossija.lt/public_html/index.php on line 143
Statika

Statika

Siją veikia lenkimo apkrova. Ši lenkimo apkrova sukelia

DEFORMACIJĄ - vertikalų išsilenkimą pradinės būsenos atžvilgiu;
LENKIMO MOMENTĄ - tempimo ir slėgimo įtempimus medienos tąšuose;
TRAUKOS JĖGĄ - santykinį pasislinkimą tarp tiltelio ir tąšų.

Išsilenkimas dė l apkrovos, esant nustatytam ilgiui, priklauso nuo:
- sijos standumo (jam visų pirma turi įtakos elastiškumo modulis ir tąšų skerspjūvio plotas, taip pat sijos aukštis);
- medienos drėgnumo (drėgna mediena yra linkusi daugiau deformuotis per ilgesnį laiką, ji ima "šliaužti");
- sandūrų tarp tiltelio ir tąšų stangrumo.

PARAMETRAI:


elastiškumo modulis E= 10.000 N/mm²

poslinkio modulis C = 2.500 N/mm/1.500 N/mm

sandūrų stangrumas C/e = 52,6 N/mm²/31,6 N/mm²

Sijų NAILweb skaičiavimai atliekami pagal DIN 1052 1 dalį, 8.3. Įtempimui patvirtinti reikia imti C = 1500 N/mm, išsilenkimui patvirtinti c = 2500 N/mm. Nuotolis tarp jungiamųjų elementų e sijoms su vienu tilteliu sudaro 47,5 mm, sijoms su dvigubu tilteliu - 23,75 mm.

SIJŲ NAILweb IŠKILUMAS sudaro 1/300 ir yra sukuriamas gamybos metu.

LEISTINAS IŠSILENKIMAS

Pagal DIN 1 052 sudaro:

1/300, esant naudingai apkrova
1/200, esant bendrai apkrovai

Perdangų gyvenamuosiuose ir administraciniuose pastatuose, taip pat dirbtuvėse ir gamyklose leistinas išsilenkimas apribojamas santykiu 1/300 net ir esant bendrai apkrovai.

Kompensuojamas LENKIMO MOMENTAS priklauso tiek nuo tąšų medienos skerspjūvių, tiek ir nuo sandūrų tarp tąšų ir tiltelio stangrumo.

LEISTINI ĮTEMPIMAI

Ribinis lenkimo įtempimas tąše: Ieist.σ = 10 N/mm²

Svorio centro įtempimas tąše: Ieist. σ = 8,5 N/mm²

(Spygliuočių mediena, II kokybės klasė)

TEMPIMO APKROVĄ sukelia tai, kad abu tąšai turi savybę pasislinkti vienas kito atžvilgiu. Galinėse atramose skersinė jėga yra Iygi atramos jėgai.

Sijose NAILweb kompensuojamą skersinę jėgą riboja sandūros tarp tiltelio ir tąšų laikomoji galia. Leistina perstūmos apkrova šioje sandūroje yra nurodyta bendrajame statybos priežiūros leidime ir priklauso nuo tąšų aukščio:

LEISTINAS SKĖLIMO JĖGOS PERDAVIMAS:

tmaks = 18 N/mm tąšo aukščiui h = 36 mm

tmaks = 21 N/mm tąšo aukščiui h > 46 mm

Tarpinės reikšmės naudojamos tiesia linija. Didžiausią leistiną skersinę jėgą galima apskaičiuoti taip:

Q = t maks. x ho kur ho = nuotolis tarp tąšų svorio centrų

Sijos su duotu aukščiu maksimali bendra apkrova beveik nepriklauso nuo sijos ilgio.
P = 2Q

PAVYZDYS

37 cm aukščio sija NAILweb su 60 mm aukščio tąšais
ho = 31cm, tmaks. = 21 N/mm
Q = 21 x 31 = 6,51 kN
T = 2 x Q = 13,00 kN

Maksimali bendra sijos NAILweb 370/60.100 apkrova apribota 13.00 kN

Beje, skersinės jėgos laikomąją galią galima padidinti papildomomis priemonėmis (žiūr. "Laikomosios galios pagerinimas").

Laikomosios galios pagerinimasKOMPENSUOJAMOS SKERSINĖS JĖGOS PADIDINIMAS Kompensuojamą sijos NAILweb bendrąją apkrovą beveik nepriklausomai nuo sijos ilgio apriboja sandūrų tarp tiltelio ir tąšų laikomoji galia. Kompensuojama poslinkio apkrova yra nurodyta bendrajame statybos priežiūros leidime.

Skersinės jėgos laikomoji galia gali būti padidinta įvairiomis priemonėmis:

- naudojant 2 tiltelius vienai sijai
(šiuo atveju leistina skersinė jėga padvigubėja);

PAVYZDYS
Q = 8,61 kN 47 cm aukščio sijai NAILweb

LEISTINA SIJŲ SU 2 TILTELIAIS SKERSINĖ JĖGA
2/370/60-100 13,0 kN 2/410/80-120 13,9 kN
2/420/60-100 15,1 kN 2/460/80-120 16,0 kN
2/470/60-100 17,2 kN 2/510/80-120 18,1 kN

- naudojant papildomus, išorinius tiltelius iš medienos medžiagų tose zonose, kuriose viršijama skersinė jėga;

Reikalingo tiltelių sustandinimo ilgio skaičius

l = 0,50 (Q - Qleist.) L/Q

n = (Q - Qleist.) L/(ho leist.N1)


l = tiltelių sustandinimo ilgis
Q = kompensuotina skersinė jėga
Qleist = leistina skersinė jėga

L = sijos ilgis
leist.N1 = leistina vienies kerpamoji apkrova

PAVYZDYS

Sijos su vienu tilteliu 370/60.100, tarpatraminis 5 m, bendra apkrova 20,8 kN

Q = 20,8/2 = 10,4 kN vienai atramai

1. Tiltelio sustandinimo ilgis l = 0,5 (10,4 - 6,51) * 5/10,4 = 0,93 m
2.
Reikalingas vinių 31 x 65 kiekis n = (10 400 - 6 510)/0,93 (0,310*375) - 31,3 = 32 = 32/2 = 16 vinių vienai pusei ir tąšui.

- išorinėmis plokščio plieno įstrižainėmis didžiausios skersinės jėgos vietoje.

Ši priemonė padidina kompensuojamą skersinę jėgą 2,0 kN.

Plieninė įstrižainė 40 x 4 iš st 37, pritvirtinta 2 rifliuotomis vinimis 4,0 x 50 kiekvienoje pusėje.

KRŪVIŲ KABINIMAS ANT APATINIO TĄŠO

Leistina sijų NAILweb apatinio tąšo apkrova yra ribota: esant tolygiai paskirstytai apkrovai (pvz., apačioje pakabintos lubos ir t.t.)
Pu< 1,5 kN/m esant atskiriems krūviams (pvz:, kondicionierius, gimnastikos prietaisas ir t.t.)
Pu< 1,3 kN/m vienam pakabos taškui Jeigu pavienio krūvio vieta yra mažesnė negu 0,5 m nuo atramos, leistinas pavienis krūvis Pusumažėja perpus. Esant didesniems krūviams, juos reikia kabinti ant viršutiniojo tąšo. Sijų NAILweb su dviem tilteliais leistiną apatinio tąšo apkrovą galima padvigubinti.

PERDANGOS PASTATUOSE IŠ MEDINIŲ RĖMŲ

Pastatuose iš medinių rėmų aukštesnio aukšto sienos konstrukcija apkrauna po ja esančias sijas.

Sijų galai suspaudžiami vietine apkrova.

Maksimali leistina slėgimo jėga į viršutinį tąšą sijos NAILweb

atramos zonoje yra:

- ties galine atrama: P = 5,0 kN
- ties tarpine atrama:P = 8,0 kN

Viršijus šias reikšmes, reikia sumontuoti sustandinimą tarp abiejų tąšų. kuris neleidžia tilteliams įsispausti į tąšus.


(Norėdami pamatyti didesnį vaizdą, paspauskite ant lentelės pele)

Tarpatraminiai atstumai šioje lenteleje apskaiciuoti pagal šiuos kriterijus:
  • Sijų apkrova veikiant svoriui ir pašalinei apkrovai (apkrova H)
  • Sijų paaukštėjimas1/300 (DIN 1052, T 1, 8,5,5)

Į viršų